Điểm chuẩn vào lớp 10 là 2,9: Cần có kênh học tập riêng để tránh 'vơ bèo vạt tép'

Điểm chuẩn vào lớp 10 là 2,9: Cần có kênh học tập riêng để tránh 'vơ bèo vạt tép'

Theo lý giải của đại diện lãnh đạo ngành giáo dục địa phương, điểm chuẩn vào lớp 10 thấp là cách tạo điều...
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thanh Hóa thấp do đâu?

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thanh Hóa thấp do đâu?

0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10…

Phân luồng sau THCS: Cần doanh nghiệp chung tay

Phân luồng sau THCS: Cần doanh nghiệp chung tay

Được 0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10: Cho đủ chỉ tiêu

Được 0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10: Cho đủ chỉ tiêu

Sau những điểm số trúng tuyển lớp Mười 'kỳ cục' là gì?

Sau những điểm số trúng tuyển lớp Mười 'kỳ cục' là gì?

0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10: Thấp tới đáy, có nên tháo khoán bỏ thi

0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10: Thấp tới đáy, có nên tháo khoán bỏ thi

0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 công lập, một sự 'kì cục'?

0,58 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 công lập, một sự 'kì cục'?

Mỗi môn đạt 0,58 điểm vẫn trúng tuyển lớp 10

Mỗi môn đạt 0,58 điểm vẫn trúng tuyển lớp 10

Chỉ 0,58 điểm/môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 ở Thanh Hóa

Chỉ 0,58 điểm/môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 ở Thanh Hóa

Vì sao nhiều trường THPT công lập Thanh Hóa không tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10?

Vì sao nhiều trường THPT công lập Thanh Hóa không tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10?

Thanh Hóa: Nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu vào lớp 10

Thanh Hóa: Nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu vào lớp 10