Mạo danh thanh tra Sở GD lừa 'chạy việc' cho nam sinh sư phạm

Mạo danh thanh tra Sở GD lừa 'chạy việc' cho nam sinh sư phạm

Dự ở Tiền Giang xưng là thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh để lừa chạy việc cho nam sinh sư phạm nhằm chiếm đoạt hàng...
Nguyên cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh lừa chạy việc chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Nguyên cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh lừa chạy việc chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Tiền Giang: Khởi tố nguyên cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc

Tiền Giang: Khởi tố nguyên cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc

Tiền Giang: Lừa 'chạy việc', một thầy giáo bị khởi tố

Tiền Giang: Lừa 'chạy việc', một thầy giáo bị khởi tố

Khởi tố cán bộ Sở GDĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc làm tại Tiền Giang

Khởi tố cán bộ Sở GDĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc làm tại Tiền Giang

'Chạy' việc không thành, một cán bộ ngành giáo dục bị khởi tố

'Chạy' việc không thành, một cán bộ ngành giáo dục bị khởi tố