Ngàn người bần thần phút tiễn biệt Chủ tịch nước về đất mẹ

Ngàn người bần thần phút tiễn biệt Chủ tịch nước về đất mẹ

Người dân Ninh Bình bật khóc tiễn biệt Chủ tịch nước…

Người dân Ninh Bình bật khóc tiễn biệt Chủ tịch nước…

Người dân đội mưa, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Người dân đội mưa, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ký ức người thầy

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ký ức người thầy

Người Kim Sơn hồi tưởng về Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Người Kim Sơn hồi tưởng về Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thời học sinh đáng nhớ của Chủ tịch nước qua ký ức thầy chủ nhiệm

Thời học sinh đáng nhớ của Chủ tịch nước qua ký ức thầy chủ nhiệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ký ức của người thầy giáo già

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ký ức của người thầy giáo già

'Mê cung robot Dế Mèn' tranh tài sáng tạo trẻ thế giới

'Mê cung robot Dế Mèn' tranh tài sáng tạo trẻ thế giới