Ngàn người bần thần phút tiễn biệt Chủ tịch nước về đất mẹ

Ngàn người bần thần phút tiễn biệt Chủ tịch nước về đất mẹ

Người dân Ninh Bình bật khóc tiễn biệt Chủ tịch nước…

Người dân Ninh Bình bật khóc tiễn biệt Chủ tịch nước…

Người dân đội mưa, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Người dân đội mưa, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Người Kim Sơn hồi tưởng về Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Người Kim Sơn hồi tưởng về Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ký ức của người thầy giáo già

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ký ức của người thầy giáo già

'Hội thánh Đức Chúa trời' đã xâm nhập sâu vào trường học

'Hội thánh Đức Chúa trời' đã xâm nhập sâu vào trường học

'Mê cung robot Dế Mèn' tranh tài sáng tạo trẻ thế giới

'Mê cung robot Dế Mèn' tranh tài sáng tạo trẻ thế giới