Hà Tĩnh: 'Mưa' điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hà Tĩnh: 'Mưa' điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa được công bố chính thức, tỉnh Hà Tĩnh có 154 bài thi đạt điểm 10.
Mỗi môn đạt 0,58 điểm vẫn trúng tuyển lớp 10

Mỗi môn đạt 0,58 điểm vẫn trúng tuyển lớp 10

Chỉ 0,58 điểm/môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 ở Thanh Hóa

Chỉ 0,58 điểm/môn vẫn trúng tuyển vào lớp 10 ở Thanh Hóa

Trường THPT Cù Huy Cận tuyển sinh 160 học sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Trường THPT Cù Huy Cận tuyển sinh 160 học sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Dân kéo lên tỉnh phản đối giải thể trường: Sau 5-7 sẽ trả lời

Dân kéo lên tỉnh phản đối giải thể trường: Sau 5-7 sẽ trả lời

Phụ huynh miền núi Hà Tĩnh phản đối giải thể trường cấp 3

Phụ huynh miền núi Hà Tĩnh phản đối giải thể trường cấp 3

Thầy giáo người Mỹ tiếp lửa tiếng Anh cho hàng ngàn học sinh Hà Tĩnh