Hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng sâu vùng xa

Hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng sâu vùng xa

Công đoàn (CĐ) Giáo dục TP HCM vừa tổ chức đoàn đi thăm, tặng nhà công vụ và tặng quà cho các giáo viên,...