Có một lối đi gian nan

Có một lối đi gian nan

'Vào tiết cuối cùng của tuần đầu tiên, tôi đã bật khóc và không nói được lời nào khi học sinh hỏi tại sao,...