Nam sinh lớp 6 bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu chuyển lên Bệnh viện Việt Đức

Nam sinh lớp 6 bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu chuyển lên Bệnh viện Việt Đức

HS bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục phải mổ lần 2

HS bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục phải mổ lần 2

Một học sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ thể dục

Một học sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ thể dục

Nam sinh lớp 6 bị cọc nhảy cao đâm trúng đầu phải ghép xương sọ

Nam sinh lớp 6 bị cọc nhảy cao đâm trúng đầu phải ghép xương sọ

Vụ học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu: Ban giám hiệu nhà trường nói gì?

Vụ học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu: Ban giám hiệu nhà trường nói gì?

Hải Dương: Gặp tai nạn trong giờ thể dục, học sinh nhập viện cấp cứu

Hải Dương: Gặp tai nạn trong giờ thể dục, học sinh nhập viện cấp cứu

Nam sinh bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Nam sinh bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Phẫu thuật thành công cho học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao có đinh ghim trúng đầu

Phẫu thuật thành công cho học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao có đinh ghim trúng đầu

Học sinh lớp 6 bị đinh trên cột đỡ xà đổ trúng đầu khi học nhảy cao gây chấn thương nghiêm trọng

Học sinh lớp 6 bị đinh trên cột đỡ xà đổ trúng đầu khi học nhảy cao gây chấn thương nghiêm trọng

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Hải Dương: Giờ thể dục, học sinh lớp 6 bị sào nhảy cao đổ vào đầu nguy kịch

Hải Dương: Giờ thể dục, học sinh lớp 6 bị sào nhảy cao đổ vào đầu nguy kịch

Nam sinh lớp 6 phải cấp cứu trong tiết học thể dục

Nam sinh lớp 6 phải cấp cứu trong tiết học thể dục

Nam sinh lớp 6 nhập viện do đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Nam sinh lớp 6 nhập viện do đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục

Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Hải Dương: Học sinh lớp 6 bị 2 thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục

Hải Dương: Học sinh lớp 6 bị 2 thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Nam sinh lớp 6 gặp chấn thương nghiêm trọng phần đầu trong giờ thể dục

Nam sinh lớp 6 gặp chấn thương nghiêm trọng phần đầu trong giờ thể dục

Hải Dương: Học sinh lớp 6 vào viện cấp cứu sau khi học môn thể dục

Hải Dương: Học sinh lớp 6 vào viện cấp cứu sau khi học môn thể dục

Bị cột sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục, nam sinh đi viện cùng chiếc cột

Bị cột sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục, nam sinh đi viện cùng chiếc cột