Đau đầu tìm chỗ cho con ngày hè

Đau đầu tìm chỗ cho con ngày hè

Giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ

Giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ

Để tránh nỗi đau đuối nước trong mùa hè

Để tránh nỗi đau đuối nước trong mùa hè

Báo động học sinh đuối nước thương tâm

Báo động học sinh đuối nước thương tâm

Một tuần, 9 học sinh tử vong vì đuối nước ở Quảng Bình

Một tuần, 9 học sinh tử vong vì đuối nước ở Quảng Bình

Quảng Bình: Đau lòng 9 em học sinh tử vong vì đuối nước trong 1 tuần

Quảng Bình: Đau lòng 9 em học sinh tử vong vì đuối nước trong 1 tuần

Quảng Bình: Thêm 1 vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong

Quảng Bình: Thêm 1 vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong

Thêm 3 học sinh tử vong, báo động tình trạng đuối nước tại Quảng Bình

Thêm 3 học sinh tử vong, báo động tình trạng đuối nước tại Quảng Bình

Rủ nhau đi mò cua bắt ốc, 3 nữ sinh bị nước cuốn tử vong

Rủ nhau đi mò cua bắt ốc, 3 nữ sinh bị nước cuốn tử vong

Quảng Bình: Rủ nhau đi bắt cua ở suối, 3 nữ học sinh đuối nước thương tâm

Quảng Bình: Rủ nhau đi bắt cua ở suối, 3 nữ học sinh đuối nước thương tâm

Một tuần 9 em nhỏ tử vong vì đuối nước ở Quảng Bình

Một tuần 9 em nhỏ tử vong vì đuối nước ở Quảng Bình

Quảng Bình tăng cường giải pháp chống tai nạn đuối nước

Quảng Bình tăng cường giải pháp chống tai nạn đuối nước

Quảng Bình: Một học sinh tử vong khi đi cào hến

Quảng Bình: Một học sinh tử vong khi đi cào hến

Quảng Bình: Một ngày xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 6 người tử vong

Quảng Bình: Một ngày xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 6 người tử vong

Quảng Bình: Xảy ra 2 vụ đuối nước trong một ngày khiến 5 học sinh tử vong

Quảng Bình: Xảy ra 2 vụ đuối nước trong một ngày khiến 5 học sinh tử vong

Tắm sông, 3 nữ sinh chết đuối

Quảng Bình: 5 học sinh đuối nước thương tâm

Quảng Bình: 5 học sinh đuối nước thương tâm

Quảng Bình: 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Gianh

Quảng Bình: 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Gianh

Liên tiếp hai vụ đuối nước trong ngày, 5 học sinh tử nạn thương tâm

Liên tiếp hai vụ đuối nước trong ngày, 5 học sinh tử nạn thương tâm

Đi tắm sông, 5 học sinh chết đuối thương tâm chỉ trong 1 ngày

Đi tắm sông, 5 học sinh chết đuối thương tâm chỉ trong 1 ngày

Xuống suối bắt cá, phát hiện thi thể 2 học sinh bị đuối nước

Xuống suối bắt cá, phát hiện thi thể 2 học sinh bị đuối nước

Quảng Bình: Đau xót 5 học sinh đuối nước trong một ngày

Quảng Bình: Đau xót 5 học sinh đuối nước trong một ngày

Rủ nhau tắm sông, 5 nữ sinh ở Quảng Bình chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm sông, 5 nữ sinh ở Quảng Bình chết đuối thương tâm

Quảng Bình: 5 học sinh đuối nước thương tâm chỉ trong 1 ngày

Quảng Bình: 5 học sinh đuối nước thương tâm chỉ trong 1 ngày

Bàng hoàng phát hiện thi thể 3 nữ sinh đuối nước sau khi đi tổng kết năm học về

Bàng hoàng phát hiện thi thể 3 nữ sinh đuối nước sau khi đi tổng kết năm học về

Thêm 2 học sinh đuối nước thương tâm khi tắm trên sông Gianh

Thêm 2 học sinh đuối nước thương tâm khi tắm trên sông Gianh

5 nữ sinh Quảng Bình chết đuối trong một ngày

5 nữ sinh Quảng Bình chết đuối trong một ngày

Quảng Bình: 1 ngày, 5 học sinh đuối nước thương tâm

Quảng Bình: 1 ngày, 5 học sinh đuối nước thương tâm

Thêm 2 học sinh chết đuối khi đi tắm sông tại Quảng Bình

Thêm 2 học sinh chết đuối khi đi tắm sông tại Quảng Bình

Quảng Bình: 3 học sinh chết đuối sau buổi lể tổng kết năm học

Quảng Bình: 3 học sinh chết đuối sau buổi lể tổng kết năm học

Theo mẹ đi rẫy, 2 học sinh tiểu học bị đuối nước thương tâm

Theo mẹ đi rẫy, 2 học sinh tiểu học bị đuối nước thương tâm

8 học sinh rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết, 3 em tử vong

8 học sinh rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết, 3 em tử vong

3 học sinh chết đuối khi tắm sông sau lễ tổng kết

3 học sinh chết đuối khi tắm sông sau lễ tổng kết

Quảng Bình: 3 học sinh nữ đuối nước trong ngày bế giảng năm học

Quảng Bình: 3 học sinh nữ đuối nước trong ngày bế giảng năm học

Rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh tử vong vì đuối nước

Rủ nhau đi tắm sông, 3 học sinh tử vong vì đuối nước

Đi ra sông chơi sau lễ bế giảng, 3 nữ sinh đuối nước thương tâm

Đi ra sông chơi sau lễ bế giảng, 3 nữ sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 học sinh đuối nước tử vong

Rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 học sinh đuối nước tử vong

3 nữ sinh chết đuối thương tâm sau lễ tổng kết năm học

3 nữ sinh chết đuối thương tâm sau lễ tổng kết năm học

Ba học sinh rủ nhau tắm sông đuối nước tử vong

Ba học sinh rủ nhau tắm sông đuối nước tử vong

Quảng Bình: Sau buổi tổng kết năm học, ba học sinh rủ nhau tắm sông và tử vong

Quảng Bình: Sau buổi tổng kết năm học, ba học sinh rủ nhau tắm sông và tử vong

Quảng Bình: Đi tắm sông sau lễ tổng kết, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Quảng Bình: Đi tắm sông sau lễ tổng kết, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm

Quảng Bình: 3 học sinh đuối nước tử vong sau buổi lễ tổng kết

Quảng Bình: 3 học sinh đuối nước tử vong sau buổi lễ tổng kết

3 học sinh đuối nước thương tâm ngay sau Lễ tổng kết năm học

3 học sinh đuối nước thương tâm ngay sau Lễ tổng kết năm học

3 học sinh tử vong vì đuối nước sau lễ tổng kết năm học

3 học sinh tử vong vì đuối nước sau lễ tổng kết năm học

Dự lễ tổng kết về, 3 nữ học sinh tắm sông bị đuối nước thương tâm

Dự lễ tổng kết về, 3 nữ học sinh tắm sông bị đuối nước thương tâm

8 nữ sinh tắm sông, 3 em đuối nước thương tâm

8 nữ sinh tắm sông, 3 em đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết, 3 học sinh nữ bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết, 3 học sinh nữ bị đuối nước thương tâm

Quảng Bình: Sau tổng kết năm, 3 nữ sinh ra sông Gianh tắm tử vong

Quảng Bình: Sau tổng kết năm, 3 nữ sinh ra sông Gianh tắm tử vong

Năm học sinh bị đuối nước trên sông Gianh

Năm học sinh bị đuối nước trên sông Gianh

Đi tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 học sinh chết đuối

Đi tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 học sinh chết đuối

Bàng hoàng 3 nữ sinh chết đuối thương tâm trong ngày bế giảng

Bàng hoàng 3 nữ sinh chết đuối thương tâm trong ngày bế giảng

Ba nữ sinh đuối nước thương tâm sau lễ tổng kết

Ba nữ sinh đuối nước thương tâm sau lễ tổng kết