Thanh Hóa: Lại xảy ra đuối nước, hai anh em sinh đôi tử vong thương tâm

Thanh Hóa: Lại xảy ra đuối nước, hai anh em sinh đôi tử vong thương tâm

Thanh Hóa: Hai anh em sinh đôi đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Hai anh em sinh đôi đuối nước thương tâm

Hai anh em sinh đôi đuối nước thương tâm

Hai anh em sinh đôi đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm ao, hai anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm ao, hai anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Trao huy hiệu dũng cảm cho nam sinh cứu 3 học sinh thoát đuối nước

Trao huy hiệu dũng cảm cho nam sinh cứu 3 học sinh thoát đuối nước

Trao thưởng cho nam sinh lớp 9 cứu 3 người đuối nước

Trao thưởng cho nam sinh lớp 9 cứu 3 người đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước tới kiệt sức

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước tới kiệt sức

Trao tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn nhỏ bị đuối nước

Trao tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn nhỏ bị đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Thanh Hóa: Học sinh lớp 9 dũng cảm cứu ba người đuối nước

Thanh Hóa: Học sinh lớp 9 dũng cảm cứu ba người đuối nước

Thanh Hóa: Hai học sinh chết đuối trên sông Chu

Thanh Hóa: Hai học sinh chết đuối trên sông Chu

Thanh Hóa: 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm sông

Thanh Hóa: 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm sông

Bơi sông hai em nhỏ chết vì đuối nước

Bơi sông hai em nhỏ chết vì đuối nước

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 em nhỏ thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 em nhỏ thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 lao xuống sông cứu 3 học sinh thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 lao xuống sông cứu 3 học sinh thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 cứu sống 3 học sinh bị đuối nước

Nam sinh lớp 9 cứu sống 3 học sinh bị đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh thoát khỏi đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh thoát khỏi đuối nước

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn thoát chết tới kiệt sức

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn thoát chết tới kiệt sức

Tắm sông, 2 học sinh tử vong, 3 được cứu

Tắm sông, 2 học sinh tử vong, 3 được cứu

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm