Những gương mặt trẻ Việt Nam: Niềm cảm hứng

Những gương mặt trẻ Việt Nam: Niềm cảm hứng

Trong số những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, có 4 gương mặt là học sinh, sinh viên.
Hai tài năng nhí piano được chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

Hai tài năng nhí piano được chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Tự hào tiếp bước cha anh

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Tự hào tiếp bước cha anh

Nếu không dũng cảm 'phá kén', sao bạn gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình?

Nếu không dũng cảm 'phá kén', sao bạn gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình?

Những tài năng Việt Nam tiêu biểu 'không đợi tuổi'

Những tài năng Việt Nam tiêu biểu 'không đợi tuổi'

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020: Chuyện chưa kể của 2 đề cử nhỏ tuổi nhất

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020: Chuyện chưa kể của 2 đề cử nhỏ tuổi nhất

'Điểm danh' những tài năng 10X được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

'Điểm danh' những tài năng 10X được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Đề cử Top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: 'Tuổi Đội là khoảng thời gian đẹp nhất của mình!'

Đề cử Top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: 'Tuổi Đội là khoảng thời gian đẹp nhất của mình!'

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020: Ấn tượng với dàn ứng viên thế hệ Z sở hữu thành tích khủng

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020: Ấn tượng với dàn ứng viên thế hệ Z sở hữu thành tích khủng

Nữ sinh 2K6 là gương mặt trẻ tuổi nhất nằm trong 20 đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020'

Nữ sinh 2K6 là gương mặt trẻ tuổi nhất nằm trong 20 đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020'

TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

Nữ sinh được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020

Nữ sinh được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020

Ông chủ 'ATM gạo' trở thành công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020

Ông chủ 'ATM gạo' trở thành công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu 2020

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu 2020

TP. HCM tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

TP. HCM tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

TPHCM tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

TPHCM tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

Nữ sinh lớp 9 được vinh danh 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2020

Nữ sinh lớp 9 được vinh danh 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2020

Đại hội Tài năng trẻ gửi thông điệp đến thanh niên cả nước

Đại hội Tài năng trẻ gửi thông điệp đến thanh niên cả nước

Toàn cảnh Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020

Toàn cảnh Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020

Vinh danh những tài năng trẻ Việt Nam

Vinh danh những tài năng trẻ Việt Nam

Thông điệp Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3

Thông điệp Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3

Thua đá bóng, nam sinh về gọi anh đánh bạn chấn thương mũi

Thua đá bóng, nam sinh về gọi anh đánh bạn chấn thương mũi

Chỉ huy Đội tài năng mê piano

Chỉ huy Đội tài năng mê piano

Như có Bác dõi theo mỗi hoạt động của thiếu nhi

Như có Bác dõi theo mỗi hoạt động của thiếu nhi