Hải Phòng: Sức khỏe hai cô giáo bị bỏng nặng khi dọn phòng thí nghiệm hiện ra sao?

Hải Phòng: Sức khỏe hai cô giáo bị bỏng nặng khi dọn phòng thí nghiệm hiện ra sao?

Mặc dù đã có thể cử động, tự nâng được hai chân, nghiêng người…, song cô Đỗ Thị L., (36 tuổi) cán bộ trường...
Hải Phòng: Hai cô giáo bỏng nặng vì cháy lọ cồn phòng thí nghiệm

Hải Phòng: Hai cô giáo bỏng nặng vì cháy lọ cồn phòng thí nghiệm

Sau tiếng nổ lớn trong phòng thí nghiệm, 2 nữ giáo viên bị bỏng nặng

Sau tiếng nổ lớn trong phòng thí nghiệm, 2 nữ giáo viên bị bỏng nặng

2 nữ giáo viên bị bỏng nặng sau tiếng nổ trong phòng thí nghiệm

2 nữ giáo viên bị bỏng nặng sau tiếng nổ trong phòng thí nghiệm

Sơ ý làm cháy lọ cồn phòng thí nghiệm, hai cô giáo bị bỏng nặng

Sơ ý làm cháy lọ cồn phòng thí nghiệm, hai cô giáo bị bỏng nặng

Hải Phòng: 3 giáo viên bị thương sau tiếng nổ từ phòng thí nghiệm

Hải Phòng: 3 giáo viên bị thương sau tiếng nổ từ phòng thí nghiệm

Nổ ở phòng thí nghiệm, hai nữ giáo viên Hải Phòng bị bỏng nặng

Vệ sinh phòng thí nghiệm, 3 cô giáo Hải Phòng bị bỏng

Dọn phòng thí nghiệm, 2 cô giáo bị bỏng nặng

Hai giáo viên ở Hải Phòng bị bỏng nặng khi dọn phòng thí nghiệm

Sau tiếng nổ trong phòng thí nghiệm, 2 nữ giáo viên bị bỏng nặng

Hải Phòng: Dọn dẹp phòng thí nghiệm, 3 giáo viên bị bỏng