Đà Nẵng: Kỷ luật khiển trách Trưởng phòng Giáo dục quận Liên Chiểu

Đà Nẵng: Kỷ luật khiển trách Trưởng phòng Giáo dục quận Liên Chiểu

Bà Lữ Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu để xảy ra thất thoát trong mua sắm...
Thất thoát mua sắm trang thiết bị trường học, trưởng phòng giáo dục bị kỷ luật

Thất thoát mua sắm trang thiết bị trường học, trưởng phòng giáo dục bị kỷ luật

Vì sao Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật?

Vì sao Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật?

Làm thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện, nữ Trưởng Phòng GD-ĐT ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Làm thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện, nữ Trưởng Phòng GD-ĐT ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Đà Nẵng: Thiếu trách nhiệm, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu bị kỷ luật

Đà Nẵng: Thiếu trách nhiệm, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu bị kỷ luật

Đà Nẵng: Nữ trưởng phòng GD-ĐT bị kỷ luật

Đà Nẵng: Nữ trưởng phòng GD-ĐT bị kỷ luật

Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Đà Nẵng: Kỷ luật trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu

Đà Nẵng: Kỷ luật trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu