EVN HANOI: Triển khai 32 dịch vụ điện trực tuyến

EVN HANOI: Triển khai 32 dịch vụ điện trực tuyến

Triển khai 32 dịch vụ điện trực tuyến

Triển khai 32 dịch vụ điện trực tuyến

Triển khai 32 dịch vụ điện trực tuyến

Triển khai 32 dịch vụ điện trực tuyến

EVN HANOI ứng phó kịp thời diễn biến bất thường của thời tiết

EVN HANOI ứng phó kịp thời diễn biến bất thường của thời tiết

EVN HANOI ứng phó kịp thời diễn biến bất thường của thời tiết

EVN HANOI ứng phó kịp thời diễn biến bất thường của thời tiết

Hỗ trợ người dân vùng ngập úng sớm ổn định cuộc sống

Hỗ trợ người dân vùng ngập úng sớm ổn định cuộc sống

Hơn 1000 hộ dân ở Chương Mỹ được cấp điện trở lại

Hơn 1000 hộ dân ở Chương Mỹ được cấp điện trở lại

Những người thợ điện không chỉ… sửa điện

Những người thợ điện không chỉ… sửa điện

Hơn chục ngày sau ngập úng, hơn 1000 hộ dân Chương Mỹ đã có điện trở lại

Hơn chục ngày sau ngập úng, hơn 1000 hộ dân Chương Mỹ đã có điện trở lại

Hơn 1000 hộ dân huyện Chương Mỹ đã được cấp điện trở lại

Hơn 1000 hộ dân huyện Chương Mỹ đã được cấp điện trở lại

Sống khổ ở vùng ngập lụt Chương Mỹ

Sống khổ ở vùng ngập lụt Chương Mỹ

Chương Mỹ: Nhiều trường học vẫn ngập sâu trong nước

Chương Mỹ: Nhiều trường học vẫn ngập sâu trong nước