Sau vụ giáo viên phạt đánh 22 học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chỉ đạo gấp

Sau vụ giáo viên phạt đánh 22 học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chỉ đạo gấp

22 học sinh bị đánh xin tha thứ cho cô giáo

22 học sinh bị đánh xin tha thứ cho cô giáo

Bà Rịa- Vũng Tàu đề ra nhiệm vụ cụ thể phòng chống bạo lực học đường

Bà Rịa- Vũng Tàu đề ra nhiệm vụ cụ thể phòng chống bạo lực học đường

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xin lỗi 22 học sinh bị cô giáo đánh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xin lỗi 22 học sinh bị cô giáo đánh

Cô chủ nhiệm bị tố đánh học sinh: Học sinh mong Bộ 'nhẹ tay' với cô giáo

Cô chủ nhiệm bị tố đánh học sinh: Học sinh mong Bộ 'nhẹ tay' với cô giáo

Đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím chân

Đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím chân

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi 22 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh bầm chân

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi 22 học sinh bị cô giáo dùng thước đánh bầm chân

Giáo viên đánh 22 học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ sự việc

Giáo viên đánh 22 học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ sự việc

Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản khẩn vụ cô giáo đánh 22 học sinh bầm chân

Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản khẩn vụ cô giáo đánh 22 học sinh bầm chân

Sở GD-ĐT nói gì về vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím chân?

Sở GD-ĐT nói gì về vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím chân?

Cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím nhận sai nhưng muốn giải thích thêm

Cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím nhận sai nhưng muốn giải thích thêm

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi các học sinh bị cô giáo đánh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi các học sinh bị cô giáo đánh

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi 22 học sinh lớp 8 bị cô giáo đánh bầm tím chân

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi 22 học sinh lớp 8 bị cô giáo đánh bầm tím chân

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi học sinh bị cô giáo đánh bầm tím chân

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu xin lỗi học sinh bị cô giáo đánh bầm tím chân

Tạm đình chỉ công tác cô giáo dùng thước đánh học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Tạm đình chỉ công tác cô giáo dùng thước đánh học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Tạm đình chỉ cô giáo đánh 22 học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạm đình chỉ cô giáo đánh 22 học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạm đình chỉ cô giáo bị tố đánh tím chân 22 học sinh

Tạm đình chỉ cô giáo bị tố đánh tím chân 22 học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo BR-VT đã làm gì sau việc 22 học sinh bị đánh?

Sở Giáo dục và Đào tạo BR-VT đã làm gì sau việc 22 học sinh bị đánh?

Bộ GD-ĐT vào cuộc vụ giáo viên đánh tím chân 22 học sinh ở Vũng Tàu

Bộ GD-ĐT vào cuộc vụ giáo viên đánh tím chân 22 học sinh ở Vũng Tàu

Liên tiếp xảy ra những vụ nhức nhối trong ngành giáo dục: Giấu sai, chẳng khác nào giấu bệnh

Liên tiếp xảy ra những vụ nhức nhối trong ngành giáo dục: Giấu sai, chẳng khác nào giấu bệnh

Đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím

Đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh bầm tím

Tạm đình chỉ giáo viên bị tố đánh 22 học sinh bầm tím

Tạm đình chỉ giáo viên bị tố đánh 22 học sinh bầm tím

Tạm đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh dã man

Tạm đình chỉ giảng dạy cô giáo đánh 22 học sinh dã man

Bộ Giáo dục vào cuộc vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím

Bộ Giáo dục vào cuộc vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím

Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý vụ cô giáo đánh 22 học sinh ở Bà Rịa

Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý vụ cô giáo đánh 22 học sinh ở Bà Rịa

Tạm đình chỉ cô giáo bị tố đánh 22 học sinh bầm tím

Tạm đình chỉ cô giáo bị tố đánh 22 học sinh bầm tím

Nghiêm túc nhìn nhận sự việc, đình chỉ công tác giảng dạy giáo viên đánh 22 học sinh

Nghiêm túc nhìn nhận sự việc, đình chỉ công tác giảng dạy giáo viên đánh 22 học sinh

Giáo viên dùng thước đánh 22 học sinh, Bộ GD&ĐT nói gì?

Giáo viên dùng thước đánh 22 học sinh, Bộ GD&ĐT nói gì?

Tạm đình chỉ công tác cô giáo bị tố đánh 22 học sinh bầm tím

Tạm đình chỉ công tác cô giáo bị tố đánh 22 học sinh bầm tím

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên bị tố đánh 22 học sinh ở Vũng Tàu

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên bị tố đánh 22 học sinh ở Vũng Tàu

Bộ GD&ĐT nói gì vụ cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh?

Bộ GD&ĐT nói gì vụ cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh?

Tạm đình chỉ công tác giảng dạy với cô giáo bị tố đánh 22 học sinh bầm tím chân ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tạm đình chỉ công tác giảng dạy với cô giáo bị tố đánh 22 học sinh bầm tím chân ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bắt nữ sinh quỳ cho nhóm bạn 5 người tát hội đồng

Bắt nữ sinh quỳ cho nhóm bạn 5 người tát hội đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thông tin mới về vụ cô giáo đánh 22 học sinh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thông tin mới về vụ cô giáo đánh 22 học sinh

22 học sinh bị giáo viên đánh tím chân: Bộ GD&ĐT lên tiếng

22 học sinh bị giáo viên đánh tím chân: Bộ GD&ĐT lên tiếng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cô giáo bị tố đánh 22 học sinh THCS khiến nhiều em bị bầm tím

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cô giáo bị tố đánh 22 học sinh THCS khiến nhiều em bị bầm tím

Bộ GD&ĐT chỉ đạo không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đánh 22 học sinh

Bộ GD&ĐT chỉ đạo không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đánh 22 học sinh

Bộ Giáo dục vào cuộc vụ cô giáo đánh tím chân 22 học sinh

Bộ Giáo dục vào cuộc vụ cô giáo đánh tím chân 22 học sinh

Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím

Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ 22 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh tím chân

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ 22 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh tím chân

Cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh là giáo viên giỏi

Cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh là giáo viên giỏi

Bộ GD&ĐT chỉ đạo không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đánh 22 học sinh

Bộ GD&ĐT chỉ đạo không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đánh 22 học sinh

Giáo viên đánh 22 học sinh ở Vũng Tàu: Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn

Giáo viên đánh 22 học sinh ở Vũng Tàu: Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn

Rúng động: Cô giáo ở Vũng Tàu bị tố đánh 22 học sinh vì gây mất trật tự

Rúng động: Cô giáo ở Vũng Tàu bị tố đánh 22 học sinh vì gây mất trật tự

Bị phê bình trong sổ đầu bài, giáo viên dùng thước đánh 22 em học sinh bầm tím chân

Bị phê bình trong sổ đầu bài, giáo viên dùng thước đánh 22 em học sinh bầm tím chân

Đình chỉ công tác cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh

Đình chỉ công tác cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh

Tạm đình chỉ cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Tạm đình chỉ cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Cuộc điện thoại khiến phụ huynh bức xúc của cô chủ nhiệm bị tố đánh 22 học sinh

Cuộc điện thoại khiến phụ huynh bức xúc của cô chủ nhiệm bị tố đánh 22 học sinh

Xử lý nghiêm vụ 22 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh bầm tím chân

Xử lý nghiêm vụ 22 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh bầm tím chân

Cô giáo bị tố đánh 22 học sinh do gây mất trật tự trong lớp

Cô giáo bị tố đánh 22 học sinh do gây mất trật tự trong lớp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Làm rõ vụ cô giáo chủ nhiệm đánh 22 học sinh tím chân

Bà Rịa - Vũng Tàu: Làm rõ vụ cô giáo chủ nhiệm đánh 22 học sinh tím chân

Bà Rịa - Vũng Tàu: Giáo viên bị tố đánh bầm chân 22 học sinh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Giáo viên bị tố đánh bầm chân 22 học sinh

Đình chỉ công tác giáo viên dùng thước đánh 22 học sinh đến bầm người

Đình chỉ công tác giáo viên dùng thước đánh 22 học sinh đến bầm người

Cô giáo ở Vũng Tàu bị tố đánh 22 học sinh bầm tím vì mất trật tự

Cô giáo ở Vũng Tàu bị tố đánh 22 học sinh bầm tím vì mất trật tự

Tạm đình chỉ giáo viên dùng thước đánh 22 học sinh

Tạm đình chỉ giáo viên dùng thước đánh 22 học sinh

CHẤN ĐỘNG: Cô giáo chủ nhiệm bị tố đánh 22 học sinh bầm tím cơ thể

CHẤN ĐỘNG: Cô giáo chủ nhiệm bị tố đánh 22 học sinh bầm tím cơ thể

Cô giáo chủ nhiệm bị tố dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím

Cô giáo chủ nhiệm bị tố dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím

Xác minh sự việc cô giáo đánh 22 học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu do mất trật tự trong lớp

Xác minh sự việc cô giáo đánh 22 học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu do mất trật tự trong lớp

Cô giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị tố đánh 22 học sinh bầm tím cơ thể

Cô giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị tố đánh 22 học sinh bầm tím cơ thể

Cô đánh 22 học sinh ở Vũng Tàu: 'Bộ GD&ĐT không thể trực tiếp can thiệp'

Cô đánh 22 học sinh ở Vũng Tàu: 'Bộ GD&ĐT không thể trực tiếp can thiệp'

Một cô giáo bị tố đánh 22 học sinh, nhiều em bầm tím: Tôi đã chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm

Một cô giáo bị tố đánh 22 học sinh, nhiều em bầm tím: Tôi đã chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm

Lại thêm cô giáo chủ nhiệm ở Bà Rịa đánh 22 học sinh lớp 8 bầm tím

Lại thêm cô giáo chủ nhiệm ở Bà Rịa đánh 22 học sinh lớp 8 bầm tím

Đánh 22 học sinh tím chân, cô giáo bị đình chỉ dạy 1 tháng

Đánh 22 học sinh tím chân, cô giáo bị đình chỉ dạy 1 tháng

Xác minh vụ việc cô giáo bị tố đánh hàng loạt học sinh

Xác minh vụ việc cô giáo bị tố đánh hàng loạt học sinh