'Học sinh lớp 4 không biết đọc vẫn lên lớp vì giáo viên sợ hạ thi đua'

'Học sinh lớp 4 không biết đọc vẫn lên lớp vì giáo viên sợ hạ thi đua'

Học sinh ngồi nhầm lớp vì cơ chế thi đua?

Học sinh ngồi nhầm lớp vì cơ chế thi đua?

Học sinh 'ngồi nhầm lớp': Do... thông tư?

Học sinh 'ngồi nhầm lớp': Do... thông tư?

Những lý do bất ngờ dẫn đến việc học sinh lớp 6 không thể đọc viết

Những lý do bất ngờ dẫn đến việc học sinh lớp 6 không thể đọc viết

Con số đẹp và tương lai học trò

Con số đẹp và tương lai học trò

Những ca 'ngồi nhầm lớp' khó đỡ: Lộ căn bệnh thành tích?

Những ca 'ngồi nhầm lớp' khó đỡ: Lộ căn bệnh thành tích?

Sở Giáo dục Gia Lai lên tiếng vụ học sinh lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Vụ học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Cho lên lớp để khỏi bỏ học!

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Học lớp 6 nhưng không thể đọc, viết