Học sinh ngồi nhầm lớp vì cơ chế thi đua?

Học sinh ngồi nhầm lớp vì cơ chế thi đua?

Học sinh 'ngồi nhầm lớp': Do... thông tư?

Học sinh 'ngồi nhầm lớp': Do... thông tư?

Khi phụ huynh xin con ở lại lớp

Khi phụ huynh xin con ở lại lớp

Con số đẹp và tương lai học trò

Phải để học sinh ở lại lớp để củng cố kiến thức

Phải để học sinh ở lại lớp để củng cố kiến thức

Vụ học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần: Các giáo viên ôn tập kĩ trước mỗi kì thi

Vụ học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần: Các giáo viên ôn tập kĩ trước mỗi kì thi

Những ca 'ngồi nhầm lớp' khó đỡ: Lộ căn bệnh thành tích?

Những ca 'ngồi nhầm lớp' khó đỡ: Lộ căn bệnh thành tích?

Sở Giáo dục Gia Lai lên tiếng vụ học sinh lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Sở Giáo dục Gia Lai lên tiếng vụ học sinh lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Học sinh lớp 6 đọc chưa sõi vẫn được lên lớp: Người trong cuộc nói gì?

Học sinh lớp 6 đọc chưa sõi vẫn được lên lớp: Người trong cuộc nói gì?

Vụ học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Cho lên lớp để khỏi bỏ học!

Vụ học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Cho lên lớp để khỏi bỏ học!

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Học lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Học lớp 6 nhưng không thể đọc, viết