Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại Đà Nẵng: Thí sinh khá hài lòng với phần thi môn Tiếng Anh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại Đà Nẵng: Thí sinh khá hài lòng với phần thi môn Tiếng Anh

800 học sinh Đà Nẵng tham gia ngày hội phòng ngừa xâm hại trẻ em

800 học sinh Đà Nẵng tham gia ngày hội phòng ngừa xâm hại trẻ em

Clip nam sinh ở Đà Nẵng chết thảm dưới bánh xe tải: Nạn nhân tông cọc tiêu phân làn rồi ngã ra đường

Clip nam sinh ở Đà Nẵng chết thảm dưới bánh xe tải: Nạn nhân tông cọc tiêu phân làn rồi ngã ra đường

Cố vượt xe tải, nam sinh tông phải cọc tiêu phân làn tử vong thương tâm

Tông cọc tiêu phân làn ngã ra đường, nam sinh lớp 9 đi xe đạp điện tử vong thương tâm

Tông cọc tiêu phân làn ngã ra đường, nam sinh lớp 9 đi xe đạp điện tử vong thương tâm

Đà Nẵng: Va cọc tiêu ngã ra đường, nam sinh lớp 9 chết thảm

Đà Nẵng: Va cọc tiêu ngã ra đường, nam sinh lớp 9 chết thảm

Đà Nẵng: Một học sinh lớp 9 chết thảm dưới bánh xe tải