Trên 50.000 học sinh huyện Tĩnh Gia rộn ràng ngày khai giảng năm học mới

Trên 50.000 học sinh huyện Tĩnh Gia rộn ràng ngày khai giảng năm học mới

Khởi tố cô giáo ở Quảng Bình 'chỉ đạo' cả lớp tát học trò 231 cái tát

Khởi tố cô giáo ở Quảng Bình 'chỉ đạo' cả lớp tát học trò 231 cái tát

Cô giáo 'chỉ đạo' cả lớp tát học trò 231 cái bị khởi tố

Cô giáo 'chỉ đạo' cả lớp tát học trò 231 cái bị khởi tố

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tát 231 cái vào má học sinh

Bí thư Quảng Bình chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tát 231 cái vào má học sinh

Nóng: Khởi tố vụ án vụ cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái

Nóng: Khởi tố vụ án vụ cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái

Công an khởi tố vụ cô giáo 'chỉ đạo' cả lớp tát học trò 231 cái

Công an khởi tố vụ cô giáo 'chỉ đạo' cả lớp tát học trò 231 cái

Học sinh hứng 213 cái tát nhập viện: Lời xin lỗi muộn màng

Cô giáo Thủy xin học sinh và gia đình tha lỗi

Cô giáo 'chỉ đạo' cả lớp tát học sinh 231 cái vào má đến nhập viện, nói gì?

Vụ học sinh hứng 231 cái tát: Khi trường học không 'an toàn' với trẻ