Buộc thôi việc hiệu trưởng mượn tiền giáo viên rồi 'mất tích'

Buộc thôi việc hiệu trưởng mượn tiền giáo viên rồi 'mất tích'

Vay tiền của nhiều người, hiệu trưởng bị buộc thôi việc

Vay tiền của nhiều người, hiệu trưởng bị buộc thôi việc

Thôi chức Hiệu trưởng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà giáo

Thôi chức Hiệu trưởng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà giáo

Buộc thôi việc Hiệu trưởng mượn gần 1 tỷ đồng của đồng nghiệp rồi 'mất tích'

Buộc thôi việc Hiệu trưởng mượn gần 1 tỷ đồng của đồng nghiệp rồi 'mất tích'

Đuổi việc hiệu trưởng 'mất tích' sau khi vay hàng trăm triệu đồng

Đuổi việc hiệu trưởng 'mất tích' sau khi vay hàng trăm triệu đồng

Hiệu trưởng vay tiền nhiều người rồi 'mất tích' bị buộc thôi việc

Hiệu trưởng vay tiền nhiều người rồi 'mất tích' bị buộc thôi việc

Buộc thôi việc hiệu trưởng vay tiền của đồng nghiệp rồi 'mất tích'

Buộc thôi việc hiệu trưởng vay tiền của đồng nghiệp rồi 'mất tích'

Hiệu trưởng vay nợ nhiều giáo viên: 'Mong anh em thông cảm'

Hiệu trưởng vay nợ nhiều giáo viên: 'Mong anh em thông cảm'

Buộc thôi việc Hiệu trưởng có nhiều sai phạm ở Thừa Thiên Huế

Buộc thôi việc Hiệu trưởng có nhiều sai phạm ở Thừa Thiên Huế

Buộc thôi việc hiệu trưởng vay nợ rồi 'mất tích' ở Huế

Buộc thôi việc hiệu trưởng vay nợ rồi 'mất tích' ở Huế

Buộc thôi việc hiệu trưởng 'ôm' gần 1 tỷ của đồng nghiệp rồi… biến mất

Buộc thôi việc hiệu trưởng 'ôm' gần 1 tỷ của đồng nghiệp rồi… biến mất

Buộc thôi việc hiệu trưởng vay tiền rồi 'bỗng dưng mất tích'

Buộc thôi việc hiệu trưởng vay tiền rồi 'bỗng dưng mất tích'

Hiệu trưởng vay gần tỷ đồng ở Huế bị buộc thôi việc

Hiệu trưởng vay gần tỷ đồng ở Huế bị buộc thôi việc

'Cấm cửa' doanh nghiệp dùng thuốc nổ tận thu khoáng sản

'Cấm cửa' doanh nghiệp dùng thuốc nổ tận thu khoáng sản

Hiệu trưởng vay nợ nhiều giáo viên: Vay nặng lãi chữa bệnh?

Hiệu trưởng vay nợ nhiều giáo viên: Vay nặng lãi chữa bệnh?

Hiệu trưởng 'mượn' gần 800 triệu đồng của giáo viên đã đến trình báo công an

Hiệu trưởng 'mượn' gần 800 triệu đồng của giáo viên đã đến trình báo công an

Hiệu trưởng ở Huế 'mất tích' vì bị 'xã hội đen' đòi nợ

Hiệu trưởng ở Huế 'mất tích' vì bị 'xã hội đen' đòi nợ

Huế: Hiệu trưởng 'mất tích' vì nợ xuất hiện ở cơ quan công an

Huế: Hiệu trưởng 'mất tích' vì nợ xuất hiện ở cơ quan công an

Mượn gần 1 tỷ của thầy cô giáo, hiệu trưởng bỗng dưng 'biến mất'

Mượn gần 1 tỷ của thầy cô giáo, hiệu trưởng bỗng dưng 'biến mất'

Hiệu trưởng bất ngờ 'mất tích' bí ẩn sau khi mượn nhiều giáo viên gần 1 tỷ đồng

Hiệu trưởng bất ngờ 'mất tích' bí ẩn sau khi mượn nhiều giáo viên gần 1 tỷ đồng

Hiệu trưởng 'ôm' gần 1 tỷ của đồng nghiệp rồi… biến mất

Hiệu trưởng 'ôm' gần 1 tỷ của đồng nghiệp rồi… biến mất

Hiệu trưởng dính nghi án mất tích sau khi vỡ nợ đã ra trình diện

Hiệu trưởng dính nghi án mất tích sau khi vỡ nợ đã ra trình diện

Hiệu trưởng đột ngột mất tích do 'xã hội đen' thúc ép trả nợ?

Hiệu trưởng đột ngột mất tích do 'xã hội đen' thúc ép trả nợ?

Hiệu trưởng 'biến mất' sau khi mượn 1 tỷ đồng của nhiều giáo viên

Hiệu trưởng 'biến mất' sau khi mượn 1 tỷ đồng của nhiều giáo viên

Hiệu trưởng vay gần 800 triệu của đồng nghiệp rồi 'mất tích'

Hiệu trưởng vay gần 800 triệu của đồng nghiệp rồi 'mất tích'

Hiệu trưởng mượn hàng trăm triệu đồng của nhân viên rồi 'biệt tích'

Hiệu trưởng mượn hàng trăm triệu đồng của nhân viên rồi 'biệt tích'

TT- Huế: Hiệu trưởng vay mượn gần tỷ đồng, rồi bặt vô âm tín

TT- Huế: Hiệu trưởng vay mượn gần tỷ đồng, rồi bặt vô âm tín

Hiệu trưởng 'mất tích' sau khi vay tiền nhiều đồng nghiệp

Hiệu trưởng 'mất tích' sau khi vay tiền nhiều đồng nghiệp

Nhiều giáo viên lo sốt vó khi Hiệu trưởng mượn gần 1 tỷ đồng rồi 'mất tích'

Nhiều giáo viên lo sốt vó khi Hiệu trưởng mượn gần 1 tỷ đồng rồi 'mất tích'

Hiệu trưởng 'mất tích bí ẩn' sau khi vay gần 1 tỷ đồng

Hiệu trưởng 'mất tích bí ẩn' sau khi vay gần 1 tỷ đồng

Hiệu trưởng 'mất tích' sau khi mượn gần 1 tỷ đồng của nhân viên

Hiệu trưởng 'mất tích' sau khi mượn gần 1 tỷ đồng của nhân viên

Huế: Mượn tiền của đồng nghiệp, hiệu trưởng ôm gần 1 tỷ đồng rồi bặt vô âm tín

Huế: Mượn tiền của đồng nghiệp, hiệu trưởng ôm gần 1 tỷ đồng rồi bặt vô âm tín

Hiệu trưởng vay nợ giáo viên: Cáo bệnh cả tháng

Hiệu trưởng vay nợ giáo viên: Cáo bệnh cả tháng

Hiệu trưởng ở Huế ôm gần 1 tỷ đồng của nhiều giáo viên bỏ trốn

Hiệu trưởng ở Huế ôm gần 1 tỷ đồng của nhiều giáo viên bỏ trốn