Quảng Bình dọn vệ sinh đón học sinh trở lại trường

Quảng Bình dọn vệ sinh đón học sinh trở lại trường

Từ chiều 11-10, lũ rút dần, ở các trường học của tỉnh Quảng Bình, thầy cô và nhiều phụ huynh học sinh đội...