Cảm động 'đội quân cực nhanh' máu hiếm cứu người

Cảm động 'đội quân cực nhanh' máu hiếm cứu người

'Ngân hàng máu sống' – những trái tim cao cả

'Ngân hàng máu sống' – những trái tim cao cả

Giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại

Giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại

Khen thưởng 2 cá nhân vượt trên 200 km hiến máu cứu người

Khen thưởng 2 cá nhân vượt trên 200 km hiến máu cứu người

Tặng bằng khen cho 2 người hiến máu cực hiếm cứu người

Tặng bằng khen cho 2 người hiến máu cực hiếm cứu người

Tặng Bằng khen hai cá nhân vượt 200km trong đêm hiến máu cứu người

Tặng Bằng khen hai cá nhân vượt 200km trong đêm hiến máu cứu người

Tặng Bằng khen cho 2 người vượt 200km hiến máu cứu bệnh nhân

Tặng Bằng khen cho 2 người vượt 200km hiến máu cứu bệnh nhân

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Tôn vinh 2 người vượt 200 km trong đêm hiến máu cực hiếm cứu người

Tôn vinh 2 người vượt 200 km trong đêm hiến máu cực hiếm cứu người

Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen 2 người vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen 2 người vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

Bộ trưởng Y tế tặng Bằng khen cho 2 cá nhân vượt 200km hiến máu cứu người

Bộ trưởng Y tế tặng Bằng khen cho 2 cá nhân vượt 200km hiến máu cứu người

Thầy giáo hiến máu hiếm cứu người nhận Bằng khen của Bộ trưởng Y tế

Thầy giáo hiến máu hiếm cứu người nhận Bằng khen của Bộ trưởng Y tế

Thầy giáo 'xuyên đêm' vượt 200 km hiến máu cực hiếm cứu người

Thầy giáo 'xuyên đêm' vượt 200 km hiến máu cực hiếm cứu người

Hiến máu hiếm cứu người, thầy giáo và cán bộ huyện được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen

Hiến máu hiếm cứu người, thầy giáo và cán bộ huyện được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen

Bộ Y tế tặng bằng khen cho 2 cá nhân hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân

Bộ Y tế tặng bằng khen cho 2 cá nhân hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Vượt 200 km hiến máu hiếm cứu người

Vượt hơn 200km trong đêm hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân

Vượt hơn 200km trong đêm hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân

Hai người đàn ông xuyên đêm vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

Hai người đàn ông xuyên đêm vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

Vượt 200 km hiến máu cực hiếm cứu người trong đêm

Vượt 200 km hiến máu cực hiếm cứu người trong đêm

Thầy giáo vượt đêm từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh cứu người thuộc nhóm máu gì?

Thầy giáo vượt đêm từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh cứu người thuộc nhóm máu gì?

Vượt 200km trong đêm, hiến máu cực hiếm giúp cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Vượt 200km trong đêm, hiến máu cực hiếm giúp cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Cảm động chuyện xuyên đêm, vượt hơn 200km hiến máu cực hiếm cứu người

Cảm động chuyện xuyên đêm, vượt hơn 200km hiến máu cực hiếm cứu người

2 người đàn ông vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

2 người đàn ông vượt 200km hiến máu cực hiếm cứu người

Vượt Hầm đường bộ qua đèo Ngang hàng trăm km giữa đêm đi hiến máu

Vượt Hầm đường bộ qua đèo Ngang hàng trăm km giữa đêm đi hiến máu

Vượt hơn 200km hiến máu cực hiếm cứu sống bệnh nhân

Vượt hơn 200km hiến máu cực hiếm cứu sống bệnh nhân

Vượt hơn 200 km hiến máu cực hiếm cứu sống bệnh nhân

Vượt hơn 200 km hiến máu cực hiếm cứu sống bệnh nhân