Nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

Nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất

Nữ sinh ôm bọc tiền đứng tại chỗ chờ người đánh rơi

Nữ sinh ôm bọc tiền đứng tại chỗ chờ người đánh rơi

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh trả lại 30 triệu tiền nhặt được

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh trả lại 30 triệu tiền nhặt được

Bộ GD và ĐT khen thưởng tấm lòng thơm thảo của em học sinh lớp 8

Bộ GD và ĐT khen thưởng tấm lòng thơm thảo của em học sinh lớp 8

Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen

Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen

Nữ sinh đứng chờ suốt một giờ tìm trả 30 triệu đồng cho người đánh rơi dù nhà rất nghèo khó

Nữ sinh đứng chờ suốt một giờ tìm trả 30 triệu đồng cho người đánh rơi dù nhà rất nghèo khó

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho học sinh lớp 8 nhặt được của rơi trả lại

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho học sinh lớp 8 nhặt được của rơi trả lại

Tặng giấy khen cho học trò nghèo trả lại của rơi

Tặng giấy khen cho học trò nghèo trả lại của rơi

Học sinh nghèo nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Học sinh nghèo nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi