Quảng Bình: Phê bình 2 cô giáo có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo

Quảng Bình: Phê bình 2 cô giáo có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo

Chấn chỉnh giáo viên phát ngôn 'thiếu chuẩn mực', phó trưởng phòng giáo dục huyện bị bôi nhọ

Chấn chỉnh giáo viên phát ngôn 'thiếu chuẩn mực', phó trưởng phòng giáo dục huyện bị bôi nhọ

Tạm đình chỉ công tác giáo viên sử dụng Facebook xuyên tạc

Tạm đình chỉ công tác giáo viên sử dụng Facebook xuyên tạc

Tạm đình chỉ 2 giáo viên vì sử dụng Facebook xuyên tạc

Tạm đình chỉ 2 giáo viên vì sử dụng Facebook xuyên tạc

Phát ngôn 'thiếu chuẩn mực' trên Facebook, 2 nữ giáo viên bị tạm đình chỉ công tác

Phát ngôn 'thiếu chuẩn mực' trên Facebook, 2 nữ giáo viên bị tạm đình chỉ công tác

Tạm đình chỉ công tác 2 giáo viên phát ngôn 'thiếu chuẩn mực' trên facebook

Tạm đình chỉ công tác 2 giáo viên phát ngôn 'thiếu chuẩn mực' trên facebook

Phát ngôn 'thiếu chuẩn mực' trên facebook, hai giáo viên bị đình chỉ công tác

Tạm đình chỉ 2 nữ giáo viên phát ngôn thiếu chuẩn mực trên Facebook

2 nữ giáo viên phát ngôn thiếu chuẩn mực trên Facebook bị tạm đình chỉ công tác