Tuyên dương nhiều hành động đẹp của học sinh Thủ đô

Tuyên dương nhiều hành động đẹp của học sinh Thủ đô

Sở GD&ĐT Hà Nội: Biểu dương 3 học sinh nhặt được tiền trả lại người đánh mất

Sở GD&ĐT Hà Nội: Biểu dương 3 học sinh nhặt được tiền trả lại người đánh mất

Ngập lụt nghiêm trọng tại Nghệ An

Ngập lụt nghiêm trọng tại Nghệ An

Nhặt được 50 triệu đồng, 3 học sinh trả lại cho người đánh rơi

Nhặt được 50 triệu đồng, 3 học sinh trả lại cho người đánh rơi

Biểu dương 3 nữ sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh mất

Biểu dương 3 nữ sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh mất

Hà Nội: Biểu dương ba em học sinh nhặt được 50 triệu đồng trả lại người đánh mất

Hà Nội: Biểu dương ba em học sinh nhặt được 50 triệu đồng trả lại người đánh mất

Hà Nội: 3 học sinh trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Hà Nội: 3 học sinh trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Hà Nội: Ba nữ sinh lớp 8 nhặt được 50 triệu đồng trên đường rồi nộp vào đồn công an

Hà Nội: Ba nữ sinh lớp 8 nhặt được 50 triệu đồng trên đường rồi nộp vào đồn công an

3 học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

3 học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Ba học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Ba học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Hà Nội: Ba học sinh lớp 8 nhặt được 50 triệu đồng nộp cho công an

Hà Nội: Ba học sinh lớp 8 nhặt được 50 triệu đồng nộp cho công an

Hà Nội: 3 học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Hà Nội: 3 học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi