Thái Bình: Đi chơi cùng bạn, 2 nữ sinh đuối nước thương tâm

Thái Bình: Đi chơi cùng bạn, 2 nữ sinh đuối nước thương tâm

Thái Bình: Trượt chân ngã xuống sông, 2 nữ sinh đuối nước tử vong

Thái Bình: Trượt chân ngã xuống sông, 2 nữ sinh đuối nước tử vong

Thái Bình: Rủ nhau ra cầu chơi sau buổi lao động, 2 nữ sinh lớp 7 đuối nước tử vong thương tâm

Thái Bình: Rủ nhau ra cầu chơi sau buổi lao động, 2 nữ sinh lớp 7 đuối nước tử vong thương tâm

Nhặt được chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng, 3 nữ sinh trả lại cho người đánh rơi

Nhặt được chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng, 3 nữ sinh trả lại cho người đánh rơi

Nuôi dưỡng sự tích cực

Nuôi dưỡng sự tích cực

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tặng bằng khen nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Tặng bằng khen nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Thanh Hóa: Trên đường đi học về, nam sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng

Thanh Hóa: Trên đường đi học về, nam sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng

Nam sinh lớp 7 nhặt được túi xách chứa hơn 70 triệu đồng, trao trả lại người đánh rơi

Nam sinh lớp 7 nhặt được túi xách chứa hơn 70 triệu đồng, trao trả lại người đánh rơi

Một học sinh ở Thanh Hóa nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả người mất

Một học sinh ở Thanh Hóa nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả người mất

Thanh Hóa: Trao tặng bằng khen cho nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Thanh Hóa: Trao tặng bằng khen cho nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Nam sinh lớp 7 trả lại 70 triệu đồng cho người bỏ quên bên đường

Học sinh trả lại 70 triệu đồng cho người đánh mất

Học sinh trả lại 70 triệu đồng cho người đánh mất

Tặng Bằng khen cho học sinh nhặt được 70 triệu đồng trả lại người đánh mất

Tặng Bằng khen cho học sinh nhặt được 70 triệu đồng trả lại người đánh mất

Nam sinh lớp 7 nhận bằng khen vì trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Nam sinh lớp 7 nhận bằng khen vì trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Tặng Bằng khen cho học sinh lớp 7 trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Tặng Bằng khen cho học sinh lớp 7 trả lại 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Thanh Hóa: Tặng bằng khen nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Thanh Hóa: Tặng bằng khen nam sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Trao bằng khen cho học sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng trả lại người làm mất

Trao bằng khen cho học sinh nhặt được hơn 70 triệu đồng trả lại người làm mất

Nhặt được hơn 70 triệu đồng, nam sinh trả lại người mất

Nhặt được hơn 70 triệu đồng, nam sinh trả lại người mất

Học sinh lớp 7 trả lại hơn 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Học sinh lớp 7 trả lại hơn 70 triệu đồng cho người đánh rơi

Nam sinh trả lại hơn 70 triệu cho người đánh rơi

Nam sinh trả lại hơn 70 triệu cho người đánh rơi

Học sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng, đem trả lại người làm mất

Học sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng, đem trả lại người làm mất

Nam sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất

Nam sinh lớp 7 nhặt được hơn 70 triệu đồng, trả lại người mất