Nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc, nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị truy tố

Nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc, nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định truy tố nguyên hiệu trưởng nhận hơn...
Truy tố nguyên Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy biên chế' cho cấp dưới

Truy tố nguyên Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng 'chạy biên chế' cho cấp dưới

Truy tố hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc

Truy tố hiệu trưởng nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc

Nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc, nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị khởi tố

Nhận hơn 200 triệu đồng chạy việc, nguyên hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị khởi tố

Nhận tiền chạy việc, một hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị khởi tố

Nhận tiền chạy việc, một hiệu trưởng ở Đắk Lắk bị khởi tố

Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng 'chạy việc'

Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng 'chạy việc'

Khởi tố nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu tiền chạy việc

Nhận tiền 'chạy' việc, một hiệu trưởng bị khởi tố

Khởi tố hiệu trưởng nhận tiền chạy biên chế

Nguyên hiệu trưởng trường THCS nhận hàng trăm triệu đồng 'tiền chạy việc'