Bức tranh gia đình

Cách nay mấy ngày, Ngân - cô bạn thân điện thoại thông báo với tôi: 'Mình quyết định chuyển về làm việc gần...