Chỉ định thầu chiếm 69%, tiêu cực diễn biến phức tạp

Chỉ định thầu chiếm 69%, tiêu cực diễn biến phức tạp

Ngày 27/11: Có 1/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 27/11: Có 1/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24-26/11: Có 2/555 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24-26/11: Có 2/555 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Dự án tại Quảng Nam: Đạt Phương - Phú Vinh trúng lớn

Dự án tại Quảng Nam: Đạt Phương - Phú Vinh trúng lớn

Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng về 'quân xanh, quân đỏ, đấu thầu xã hội đen'

Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng về 'quân xanh, quân đỏ, đấu thầu xã hội đen'

Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Mở gói thầu hơn 95 tỷ đồng tại Thanh tra Chính phủ: 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Mở gói thầu hơn 95 tỷ đồng tại Thanh tra Chính phủ: 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Ngày 17-19/11: Có 2/545 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17-19/11: Có 2/545 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Thông báo mời thầu

Ngày 15/11: Có 2/495 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15/11: Có 2/495 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/11: Có 3/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/11: Có 3/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/11: Có 2/474 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/11: Có 2/474 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trầy trật với HSMT thiếu trước, hụt sau

Trầy trật với HSMT thiếu trước, hụt sau

Cần ngăn chặn can thiệp từ bên ngoài mới hạn chế được tiêu cực

Cần ngăn chặn can thiệp từ bên ngoài mới hạn chế được tiêu cực

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 về lắp đặt hệ thống sản xuất nước sạch đóng bình.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01'Mua máy tháo lốp (cỡ lốp 8.25-R20); Máy bơm hơi 20HP + lọc tách nước; Máy hàn nhôm 300A; Máy hàn TIG'

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Nâng cấp phần mềm tài chính kế toán'

Đấu thầu bảo trì đường bộ qua mạng tiết kiệm bao nhiêu?

Đấu thầu bảo trì đường bộ qua mạng tiết kiệm bao nhiêu?

Lợi lớn đấu thầu bảo trì đường bộ qua mạng

Lợi lớn đấu thầu bảo trì đường bộ qua mạng

Ngày 13-15/10: Có 2/511 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13-15/10: Có 2/511 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 12/10: Có 1/321 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 12/10: Có 1/321 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Cơ quan báo chí có được yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ dự thầu?

Cơ quan báo chí có được yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ dự thầu?

Đấu thầu qua mạng đem đến cơ hội cạnh tranh công bằng

Đấu thầu qua mạng đem đến cơ hội cạnh tranh công bằng

Đấu thầu qua mạng điện tử tăng 650%

Đấu thầu qua mạng điện tử tăng 650%