Xót xa tận cùng những cái chết mang tên 'cua ốc'

Xót xa tận cùng những cái chết mang tên 'cua ốc'

Bốn người trong gia đình đuối nước khi đi bắt ốc

Bốn người trong gia đình đuối nước khi đi bắt ốc

4 người trong gia đình chết đuối thương tâm khi bắt ốc ở vịnh Cam Ranh

4 người trong gia đình chết đuối thương tâm khi bắt ốc ở vịnh Cam Ranh

Bắt sò dưới bãi biển, 4 người trong gia đình đuối nước thương tâm

Bắt sò dưới bãi biển, 4 người trong gia đình đuối nước thương tâm

Bốn người trong một gia đình bị đuối nước

Khánh Hòa: Đi bắt ốc biển, 4 người trong một gia đình đuối nước

Khánh Hòa: Đi bắt ốc biển, 4 người trong một gia đình đuối nước

4 người trong gia đình tử nạn khi bắt ốc trên vịnh Cam Ranh

4 người trong gia đình tử nạn khi bắt ốc trên vịnh Cam Ranh

Cùng đi bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, 4 người trong gia đình chết đuối

Cùng đi bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, 4 người trong gia đình chết đuối

Đi mò cua bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối

Đi mò cua bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối

Bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, bốn mẹ con, bà cháu tử vong

Bắt ốc trong vịnh Cam Ranh, bốn mẹ con, bà cháu tử vong

4 người trong cùng gia đình chết thảm khi ra biển bắt ốc mưu sinh

4 người trong cùng gia đình chết thảm khi ra biển bắt ốc mưu sinh

Đi bắt ốc, 4 người trong gia đình ở Khánh Hòa chết đuối thương tâm

Đi bắt ốc, 4 người trong gia đình ở Khánh Hòa chết đuối thương tâm

Đi bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối

Đi bắt ốc, 4 người trong một gia đình chết đuối