Kiên trì thực hiện chính sách nhân đạo, giáo dục người lầm lỗi

Kiên trì thực hiện chính sách nhân đạo, giáo dục người lầm lỗi

Lực lượng Cảnh sát QLTG đã vận dụng các quy định của Đảng, Nhà nước một cách sáng tạo, quản lý nghiêm ngặt...
Nhiều ý kiến tâm huyết với Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Nhiều ý kiến tâm huyết với Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Bất động sản 'phi mã' theo Thành phố Thủ Đức

Bất động sản 'phi mã' theo Thành phố Thủ Đức

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục cải tạo

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục cải tạo

5 tập thể và 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen

5 tập thể và 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ

Các cơ sở giam giữ chú trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bác sỹ trại giam và những câu chuyện không có trong hồ sơ

Tạm dừng thăm gặp phạm nhân trong tháng 3

Cống hiến vì lý tưởng cao đẹp và hướng thiện những người lầm lỡ

Tạm dừng thăm gặp phạm nhân trong 1 tháng để phòng dịch COVID-19

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ trước dịch Covid-19

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ trước dịch Covid-19

Trại giam Thủ Đức tuyên dương 5 tập thể và 50 cá nhân

Tạo điều kiện tốt nhất để giúp các phạm nhân hết án tái hòa nhập cộng đồng

Hội nghị CATQ lần thứ 75 ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, cải tạo phạm nhân

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn dự lễ công bố Quyết định giảm án tại Trại giam Long Hòa

Dây điện như mạng nhện 'tử thần' treo trên đầu người dân Sài Gòn

Đổi mới công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trong Công an nhân dân

Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi Cục CSQLTG, CSGDBB, TGD