Khen thưởng 9 thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines

Khen thưởng 9 thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines

Tiền Giang: Khen thưởng 9 thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Tiền Giang: Khen thưởng 9 thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Nhóm thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines được khen thưởng

Nhóm thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines được khen thưởng

Tặng Bằng khen cho 9 ngư dân Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Tặng Bằng khen cho 9 ngư dân Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Tặng bằng khen cho nhóm ngư dân cứu người giữa biển khơi

Tặng bằng khen cho nhóm ngư dân cứu người giữa biển khơi

Khen thưởng 9 thuyền viên Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Khen thưởng 9 thuyền viên Tiền Giang cứu 22 ngư dân Philippines gặp nạn

Khen thưởng các thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển

Khen thưởng các thuyền viên cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển