TECCO không ngừng vươn cao bay xa

TECCO không ngừng vươn cao bay xa

Tập đoàn TECCO với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hiện có 24 công ty thành viên trên 17 tỉnh, thành cả nước;...