Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống văn hóa

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 29-9, UBND quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng...
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nhiều chuyển biến tích cực

Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Nhiều chuyển biến tích cực

Tuyên dương toàn quốc các điển hình tiến tiến trong thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' giai đoạn 2000-2020

Tuyên dương toàn quốc các điển hình tiến tiến trong thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' giai đoạn 2000-2020

Nâng chất phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Nâng chất phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Sức lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Như Thanh

Sức lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Như Thanh

Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tạo chuyển biến trong xây dựng môi trường văn hóa

Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tạo chuyển biến trong xây dựng môi trường văn hóa

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước khu dân cư năm 2020

An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Lan tỏa phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Nông Cống

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Châu Thành: Nhân rộng các mô hình xây dựng đời sống văn hóa hiệu quả

Yên Bái: Các danh hiệu văn hóa tại cơ sở được nâng cao cả về số lượng và chất lượng

Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tăng cường tính răn đe

Thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa': Nhìn từ việc nêu gương điển hình

Xã Xuân Lộc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Như Xuân đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Bình Phước, Đồng Tháp, Long An báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Lai Châu: Nâng cao chất lượng phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Tăng cường giải pháp đẩy lùi vi phạm

Tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Huyện Lang Chánh nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Không ngừng hoàn thiện các thiết chế văn hóa cả về số lượng và chất lượng

Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tuyên Quang: Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Lạng Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Lan tỏa phong trào 'Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa'

Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích

Bình Dương: 100% khu phố TP.Thủ Dầu Một đạt danh hiệu văn hóa

Tìm giải pháp phát triển thị trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cao Bằng đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc

Nâng Hội đua bò Bảy Núi lên tầm quốc tế

Nhiều điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Châu Thành

Huyện Mường Lát đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Lào Cai thực hiện 90 buổi tuyên tuyền lưu động trong tháng 2

Tạm ngưng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Hậu Lộc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Năm 2020, Lào Cai phấn đấu 83% số hộ gia đình đạt danh hiệu 'Gia đình văn hóa' trở lên

Bộ VHTTDL gặp mặt và chúc Tết nguyên lãnh đạo ngành VHTTDL nhân dịp Xuân Canh Tý

Hưng Yên: Năm 2019 tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt hơn 88 %

Phong trào TDĐKXDĐSVH: Tiếp tục tạo chuyển biến thực chất, không hình thức

Xã Trí Nang xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Xã Hà Ninh chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Toàn tỉnh có hơn 92% gia đình đạt danh hiệu văn hóa

Bình Dương: 59 di tích đã được xếp hạng tính đến hết năm 2019

Kiểm tra Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tạo sức bứt phá trên quê hương cách mạng

Thanh Hóa: Lan tỏa phong trào xây dựng làng văn hóa

Thanh Hóa: 30 năm phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa

Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh gắn với phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở Cẩm Tú

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Hiệu quả phong trào không chỉ là những con số

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Tạo sức lan tỏa từ những điển hình

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Tạo sức lan tỏa từ những điển hình

Tích cực thay đổi diện mạo văn hóa nông thôn

Thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa': Cần sự quan tâm và nguồn lực tương xứng

Xã Thạch Lập đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Tạo chuyển biến lớn từ những việc làm cụ thể

Huyện Quan Hóa xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Huyện Như Thanh đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Nhiều điểm mới trong đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tập trung giải quyết những vấn đề còn vướng mắc

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Chấm dứt bình xét danh hiệu chạy theo thành tích

Nhiều kết quả từ phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Không hộ nghèo ở tổ văn hóa

Kiểm tra thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại Hưng Yên, Hà Nội: Phong trào văn hóa mà làm hình thức thì vô nghĩa

Quảng Ninh triển khai kế hoạch kiểm tra phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Chú trọng đưa những nội hàm mới của phong trào TDĐKXDĐSVH vào đời sống

Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Thọ Thế

Nâng chất các danh hiệu 'Gia đình văn hóa', 'Ấp văn hóa'

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu

Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Tĩnh Gia

Hương ước, quy ước: Những 'quy tắc mềm' giúp vận hành làng xã

Huyện Nông Cống quan tâm xây dựng đời sống văn hóa

Bắc Giang: Đẩy mạnh triển khai các hoạt động VHTTDL trong Quý II/2019

Xây dựng gia đình văn hóa ở An Phú

Xã Thọ Thắng gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa với nông thôn mới

Xã Điền Trung đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Gia đình văn hóa là nền tảng xã hội vững mạnh

Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

Điểm sáng từ câu lạc bộ gia đình văn hóa