Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mô hình khung hệ thống ISO 9001: 2015

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mô hình khung hệ thống ISO 9001: 2015

Hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường

Hợp tác quốc tế lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-01-2019

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-01-2019

Cảng Cửa Lò đón nhận mã hàng đầu năm mới 2019

Cảng Cửa Lò đón nhận mã hàng đầu năm mới 2019

7 địa phương ở Thạch Hà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

7 địa phương ở Thạch Hà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Bến Tre: Đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính

Bến Tre: Đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính

Lao động thất nghiệp 'dễ thở' khi làm thủ tục hưởng bảo hiểm

Lao động thất nghiệp 'dễ thở' khi làm thủ tục hưởng bảo hiểm

Tổng cục TCĐLCL đẩy mạnh áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001

Tổng cục TCĐLCL đẩy mạnh áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001

Bộ KH&CN hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Bộ KH&CN hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quy định mới nhất về hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Quy định mới nhất về hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Sơn La: Đẩy mạnh xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính

Sơn La: Đẩy mạnh xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính

Cơ quan hành chính 'lợi đôi đường' khi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Cơ quan hành chính 'lợi đôi đường' khi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Thừa Thiên-Huế: Đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính

Thừa Thiên-Huế: Đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính

Bộ KH&CN ra lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Bộ KH&CN ra lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015