Áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính ở Thừa Thiên - Huế

Áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính ở Thừa Thiên - Huế

Kiểm soát thái độ làm việc của cán bộ

Kiểm soát thái độ làm việc của cán bộ

Tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Hội nghị - hội thảo

Công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2018

Công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2018

Công bố chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân

Công bố chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân

Triển khai áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000:2018 trong doanh nghiệp

Triển khai áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000:2018 trong doanh nghiệp

Tổng cục TCĐLCL đẩy mạnh áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001

Tổng cục TCĐLCL đẩy mạnh áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001

Bộ KH&CN hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Bộ KH&CN hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành nông nghiệp những tháng cuối năm 2018

Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành nông nghiệp những tháng cuối năm 2018

Cải cách toàn diện trong hoạt động quản lý công sản

Cải cách toàn diện trong hoạt động quản lý công sản

Tập huấn mở rộng phạm vi áp dụng TCVN ISO 9001:2008

Tập huấn mở rộng phạm vi áp dụng TCVN ISO 9001:2008

TAND tỉnh Bình Dương: Nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

TAND tỉnh Bình Dương: Nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Bộ Xây dựng

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Bộ Xây dựng

Phú Xuyên vững bước hội nhập

Phú Xuyên vững bước hội nhập

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Bảo đảm thực chất, khách quan

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017: Bảo đảm thực chất, khách quan

4 phòng thí nghiệm của Hải quan được công nhận chất lượng quốc gia

4 phòng thí nghiệm của Hải quan được công nhận chất lượng quốc gia

Tổng cục ĐC&KS Việt Nam: Cải cách hành chính giúp đơn vị hoàn thành sớm nhiều nhiệm vụ đặt ra

Tổng cục ĐC&KS Việt Nam: Cải cách hành chính giúp đơn vị hoàn thành sớm nhiều nhiệm vụ đặt ra

Quy định mới nhất về hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Quy định mới nhất về hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Ngành Ngân hàng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ

Ngành Ngân hàng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ

Bộ TN&MT triển khai chuyển đổi quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015

Bộ TN&MT triển khai chuyển đổi quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015