Diệt chuột từ đầu vụ

Diệt chuột từ đầu vụ

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định, tập trung diệt chuột ngay từ đầu vụ là việc làm cần thiết của ngành...