Vốn đầu tư công từ nguồn ODA: Tỷ lệ giải ngân thấp

Vốn đầu tư công từ nguồn ODA: Tỷ lệ giải ngân thấp

Rà soát của Bộ Tài chính cho thấy, mặc dù chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm nhưng có tới 14 địa phương có tỷ...
Hướng dẫn thanh toán giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Hướng dẫn thanh toán giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Nghệ An: Phân bổ, giao 100% vốn vay nước ngoài năm 2020 cho các chương trình dự án

Nghệ An: Phân bổ, giao 100% vốn vay nước ngoài năm 2020 cho các chương trình dự án

Ngành Tài chính qua góc nhìn của các đối tác phát triển

Ngành Tài chính qua góc nhìn của các đối tác phát triển

Không nhập vốn đầu tư công trên Tabmis sẽ không tiêu được tiền

Không nhập vốn đầu tư công trên Tabmis sẽ không tiêu được tiền

Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Đã có đơn vị đề nghị hoàn trả vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước kịp thời đảm bảo các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước

Kho bạc Hải Phòng kiểm soát chi đạt hơn 24.699 tỷ đồng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nghệ An tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả thu ngân sách cao nhất

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tỉnh Nghệ An cần tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu tài chính - ngân sách

Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước sẽ sớm 'phủ sóng' trên cả nước

Khát khao cống hiến của nữ cán bộ kế toán Kho bạc Nhà nước Phú Thọ

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài: Không quyết liệt, khó đạt mục tiêu

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XII

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

COVID-19 là một lý do khiến giải ngân vốn đầu tư công từ vốn vay chậm

Cần sự quyết liệt để đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn vay nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao sai dự toán cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh

Quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Nông nghiệp 'đòi' hủy hơn 1.800 tỷ đồng kế hoạch vốn ODA

'Hợp lực' để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Giải ngân vốn đầu tư công: Còn nhiều thách thức

Hà Nội chưa vay được 20 triệu euro cho dự án đường sắt

Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công còn rất nặng nề

Hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Thực trạng giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm

Nghệ An kiến nghị nhiều vấn đề liên quan giải ngân đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Ảnh hưởng bởi Covid, giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài chỉ đạt 13,1%

Đảm bảo tiến độ, nhu cầu giải ngân và kịp thời nhập vào hệ thống TABMIS

TABMIS: Công cụ 'xương sống' để quản lý ngân sách quốc gia

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách

Kho bạc Nhà nước - chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Một số hình ảnh tiêu biểu 30 năm xây dựng và phát triển hệ thống Kho bạc nhà nước

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Kho bạc Nhà nước: 30 năm kiện toàn và đổi mới

Hướng tới Kho bạc hiện đại vì sự nghiệp phát triển nền tài chính quốc gia

Hiện đại hóa công nghệ, tạo động lực cải cách hành chính trong lĩnh vực hoạt động

Bài 7: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công

Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư chi tiết từng tháng

Giải ngân vốn đầu tư công thấp

Giải ngân vốn đầu tư công gần 4.450 tỷ đồng trong tháng 1

Trong tháng 1/ 2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng

Chủ tịch CMC đề xuất cho doanh nghiệp đấu thầu thực hiện dịch vụ công

'Rục rịch' giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2020

Tháng đầu tiên năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công gần 4.450 tỷ đồng

Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng trong tháng đầu năm

Hệ thống Kho bạc Nhà nước cần chuyển dần từ hành chính sang phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thực trạng và giải pháp cải thiện hệ thống lập dự toán ngân sách tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ thu - chi ngân sách nhà nước huyện Kông Chro, Gia Lai

Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu và 3 điểm nhấn trong năm 2019

Kho bạc Nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Ngành tài chính phát triển nền tảng chia sẻ dữ liệu

Tin học thống kê ngành Tài chính nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cục Tin học và Thống kê tài chính đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Bộ Tài chính: Ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới của CMCN 4.0, hướng đến Tài chính số

Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý và hoạch định tài chính

Kho bạc nhà nước tiếp tục tinh gọn bộ máy

Kho bạc nhà nước sắp xếp tinh gọn bộ máy

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Sẽ 'cán đích' kho bạc điện tử vào năm 2020

Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc đang phát huy hiệu quả

Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội thi nghiệp vụ Kho bạc

Chủ động rà soát, sửa đổi cơ chế kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

Những bước tiến lớn để hình thành Kho bạc Nhà nước điện tử vào năm 2020

Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Cần tạo tiền đề thống nhất về tiêu chuẩn cấu trúc dữ liệu công nghệ thông tin

Bộ Tài chính vận hành Kho dữ liệu NSNN

Nghệ An đôn đốc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công năm 2019

Hà Nội triển khai cơ chế giải ngân linh hoạt vốn kháo sát, thiết kế công trình

Điểm nhấn sau 12 năm triển khai Chiến lược Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Mới có 5 Bộ, ngành, 8 địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60%

Kho bạc Nhà nước: Từng bước hiện đại hóa quản lý ngân quỹ

Khẳng định vai trò nòng cốt của Kho bạc trong quản lý ngân quỹ nhà nước

Bước chuyển mới trong cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước trên hành trình chuyển đổi số

Bảo đảm kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài

Bộ Tài chính 'thúc' giải ngân nguồn vốn ODA năm 2019

Việt Nam cần có nguồn vốn ODA để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội

Kho bạc Nhà nước: Nỗ lực xóa bỏ khoảng cách với khách hàng

Tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài chậm đáng báo động!

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lo ngại tiến độ giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi chậm

Tìm nguyên nhân chính gây chậm trễ cho việc giải ngân vốn ODA

Phát triển hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước với 'lộ trình' xây dựng Chính phủ số

Kho bạc Nhà nước: Khẳng định vai trò Tổng kế toán nhà nước

Làm chủ công nghệ

Thu hồi vốn chương trình mục tiêu của kế hoạch năm 2019 chưa phân bổ

11 bộ ngành chưa giải ngân vốn đầu tư công

Những công dân trẻ sống cống hiến, trách nhiệm

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%

Đã 4 tháng, vì sao 11 Bộ vẫn chưa giải ngân vốn đầu tư công?

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm còn thấp