Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019

Yêu cầu đẩy mạnh thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Yêu cầu đẩy mạnh thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Quy trình làm việc khoa học, hiệu quả tại Kho bạc Nhà nước

Thống nhất đầu mối kiểm soát chi: Quy trình làm việc khoa học, hiệu quả tại Kho bạc Nhà nước

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công

Tập trung nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư

'Chạm mặt' 3 'nữ hoàng' trong Ngày Quốc tế Phụ nữ

'Chạm mặt' 3 'nữ hoàng' trong Ngày Quốc tế Phụ nữ

Vốn ứ, lãi nuôi và nuôi lãi

Vốn ứ, lãi nuôi và nuôi lãi

Vốn đầu tư công: 2 tháng đầu năm giải ngân được hơn 16.210 tỷ đồng

Vốn đầu tư công: 2 tháng đầu năm giải ngân được hơn 16.210 tỷ đồng

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

Để vốn đầu tư công không 'ngủ đông'

Để vốn đầu tư công không 'ngủ đông'

2 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

2 tháng đầu năm 2019: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư tháng 1 năm 2019 đạt 0,5% kế hoạch được giao

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư tháng 1 năm 2019 đạt 0,5% kế hoạch được giao