Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra của Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra của Đảng hiện nay

Kiểm tra vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn...
8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng bộ xã Xuân Phú nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ xã Xuân Phú nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Đánh giá kết quả hoạt động và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đánh giá kết quả hoạt động và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

'Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay'!

Tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong Bộ đội Biên phòng vững mạnh

Tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong Bộ đội Biên phòng vững mạnh

Đảng bộ TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sơn La: Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm chú trọng công tác xây dựng Đảng

Sơn La: Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm chú trọng công tác xây dựng Đảng

Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Dân chủ trong Đảng để ngăn chặn sai phạm, tham nhũng

Dân chủ trong Đảng để ngăn chặn sai phạm, tham nhũng

Chính ủy, chính trị viên phải là người 'giữ ngọn lửa thiêng'

Chính ủy, chính trị viên phải là người 'giữ ngọn lửa thiêng'

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ'

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ'

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ phường Tân Dân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ phường Tân Dân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng mạnh, đất nước mới phát triển

Đảng mạnh, đất nước mới phát triển

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới

Hình tượng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trên sân khấu chèo

Hình tượng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trên sân khấu chèo

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy năm 2020

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy năm 2020

'Trên trước, dưới sau', 'trong trước, ngoài sau', 'Học tập đi đôi với làm theo'

'Trên trước, dưới sau', 'trong trước, ngoài sau', 'Học tập đi đôi với làm theo'

Tự phê bình và phê bình - 'như mỗi ngày phải rửa mặt'

Tự phê bình và phê bình - 'như mỗi ngày phải rửa mặt'

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong BĐBP có sự chuyển biến tích cực

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong BĐBP có sự chuyển biến tích cực

Bắc Giang: Việt Yên quán triệt, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Bắc Giang: Việt Yên quán triệt, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ xã Quảng Phú nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ xã Quảng Phú nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng

Nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng

Giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

Tự phê bình và phê bình - Vũ khí sắc bén xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chuyển biến qua phong trào 'tự soi, tự sửa'

Chuyển biến qua phong trào 'tự soi, tự sửa'

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thị trấn Hồi Xuân

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thị trấn Hồi Xuân

Thi hành đúng Điều lệ Đảng

Thi hành đúng Điều lệ Đảng

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên ở cơ sở

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên ở cơ sở

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra của Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác kiểm tra của Đảng hiện nay

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Nghi Sơn

Đảng bộ xã Yên Thọ học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Đảng bộ xã Yên Thọ học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

100% cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng ủy quân sự cấp huyện hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

100% cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng ủy quân sự cấp huyện hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tổ chức Đảng, đảng viên

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tổ chức Đảng, đảng viên

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước