Đi làm đồng, người dân bàng hoàng phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn

Đi làm đồng, người dân bàng hoàng phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn

Bé gái sơ sinh chưa cắt dây rốn bị rơi giữa cánh đồng

Bé gái sơ sinh chưa cắt dây rốn bị rơi giữa cánh đồng

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên cánh đồng lúa

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên cánh đồng lúa

Nghe tiếng khóc trên đồng, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ lại

Nghe tiếng khóc trên đồng, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ lại

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven cánh đồng ở Thanh Hóa

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven cánh đồng ở Thanh Hóa

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên cánh đồng

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên cánh đồng

Phát hiện bé gái mới sinh chưa cắt dây rốn bỏ rơi ngoài đồng ở Thanh Hóa

Phát hiện bé gái mới sinh chưa cắt dây rốn bỏ rơi ngoài đồng ở Thanh Hóa

Đi làm đồng, phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn

Đi làm đồng, phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ trên cánh đồng

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ trên cánh đồng

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên cánh đồng

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên cánh đồng

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ lại ở đồi keo được người dân xin nhận nuôi

Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ lại ở đồi keo được người dân xin nhận nuôi

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài đồng

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài đồng

Thanh Hóa: Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ rơi ngoài đồng

Thanh Hóa: Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ rơi ngoài đồng

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên cánh đồng vắng

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên cánh đồng vắng