Cuộc sống khổ cực của diễn viên đóng Mã Hán trong 'Bao Thanh Thiên'

Cuộc sống khổ cực của diễn viên đóng Mã Hán trong 'Bao Thanh Thiên'

Ít ai biết rằng ngoài ánh hào quang trên sân khấu Mã Hán của Bao Thanh Thiên lại có một tuổi thơ bất hạnh...