Giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu

Giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu

Trong lịch sử 12 kỳ AFF Cup, Việt Nam chỉ 2 lần không vượt qua vòng bảng (2004 và 2012), cho nên việc có...