Túng quá hóa liều

Túng quá hóa liều

Nghệ An: Dùng dao đâm hàng xóm trọng thương để cướp... tiền bán bò

Nghệ An: Dùng dao đâm hàng xóm trọng thương để cướp... tiền bán bò

Bị hàng xóm đâm trọng thương vì không chịu nói nơi cất giấu tiền bán bò

Bị hàng xóm đâm trọng thương vì không chịu nói nơi cất giấu tiền bán bò

Tạm giữ đối tượng đâm trọng thương hàng xóm mới bán bò

Tạm giữ đối tượng đâm trọng thương hàng xóm mới bán bò

Dùng dao đâm hàng xóm để cướp tiền bán bò

Dùng dao đâm hàng xóm để cướp tiền bán bò

Đâm vào cổ hàng xóm trong đêm rồi về nhà tắm rửa, lên giường ngủ

Đâm vào cổ hàng xóm trong đêm rồi về nhà tắm rửa, lên giường ngủ

Bị hàng xóm đâm liên tiếp vào người vì không chịu khai chỗ giấu tiền

Bị hàng xóm đâm liên tiếp vào người vì không chịu khai chỗ giấu tiền

Gã hàng xóm bóp cổ, đâm cụ ông… cướp tiền trong đêm

Gã hàng xóm bóp cổ, đâm cụ ông… cướp tiền trong đêm

Nghệ An: Vác dao đâm hàng xóm nhiều nhát để cướp tiền bán bò

Nghệ An: Vác dao đâm hàng xóm nhiều nhát để cướp tiền bán bò