Thầy giáo đánh nữ giáo viên: Mong muốn đến trường cống hiến

Thầy giáo đánh nữ giáo viên: Mong muốn đến trường cống hiến

Thầy giáo được cho rằng cầm dao vào trường đánh nữ giáo viên mong muốn được đến trường cống hiến, gần gũi...
Kỷ luật giáo viên vào trường đánh vợ và đồng nghiệp tại Quảng Bình

Kỷ luật giáo viên vào trường đánh vợ và đồng nghiệp tại Quảng Bình

Nam giáo viên cầm dao xông vào trường đánh 2 nữ đồng nghiệp, bị khiển trách

Nam giáo viên cầm dao xông vào trường đánh 2 nữ đồng nghiệp, bị khiển trách

Giáo viên đánh vợ và dùng dao đe dọa đồng nghiệp

Giáo viên đánh vợ và dùng dao đe dọa đồng nghiệp

'Đánh vợ' là hành vi không chấp nhận được, dù trong hay ngoài trường học!

'Đánh vợ' là hành vi không chấp nhận được, dù trong hay ngoài trường học!

Sự thật giáo viên xông vào trường đánh 2 nữ giáo viên

Sự thật giáo viên xông vào trường đánh 2 nữ giáo viên

Quảng Bình: Thầy giáo hành hung làm bị thương 2 đồng nghiệp

Thầy giáo xông vào trường 'đại náo', đánh đập cô giáo

Thầy giáo cầm dao xông vào trường hành hung 2 nữ giáo viên

Nam giáo viên tự ý xông vào trường đánh vợ

Nam giáo viên mang dao xông vào trường đánh 2 nữ giáo viên bị thương