Tiếp nối những giá trị tư tưởng, di sản liên quan Phật hoàng Trần Nhân Tông

Non Yên ngự bóng rồng

Non Yên ngự bóng rồng

Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật hoàng

Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật hoàng

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Bảo tồn quảng bá và phát huy di sản văn hóa Trúc Lâm

Bảo tồn quảng bá và phát huy di sản văn hóa Trúc Lâm

Làm rõ giá trị tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Làm rõ giá trị tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Vai trò Phật hoàng Trần Nhân Tông với lịch sử dân tộc và tư tưởng Phật giáo

Vai trò Phật hoàng Trần Nhân Tông với lịch sử dân tộc và tư tưởng Phật giáo