Lòng tốt

Lòng tốt

Trung thu này tôi vẫn đến dâng hương ở tháp tàng kinh và tôn tượng Phật cũ trước chùa Từ Hiếu. Hôm ấy, tôi...
Thăm chùa Huế: Tuyến du lịch chờ 'đánh thức'

Thăm chùa Huế: Tuyến du lịch chờ 'đánh thức'

Trọn đời cống hiến

Trọn đời cống hiến

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chí Tín

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chí Tín

Về sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Về sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh hiện ra sao?

Sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh hiện ra sao?

Thông tin về sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thông tin về sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Những nghĩa địa cổ có lịch sử đặc biệt nhất Việt Nam

Những nghĩa địa cổ có lịch sử đặc biệt nhất Việt Nam

Chùa Trúc Lâm cúng dường trường hạ tại Huế

Chùa Trúc Lâm cúng dường trường hạ tại Huế

TT-Huế : HT.Thích Lưu Thanh viên tịch

TT-Huế : HT.Thích Lưu Thanh viên tịch

Khu lăng mộ độc nhất vô nhị trong chùa Từ Hiếu ở Huế

Khu lăng mộ độc nhất vô nhị trong chùa Từ Hiếu ở Huế

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tưởng niệm Tổ sư Thanh Quý

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tưởng niệm Tổ sư Thanh Quý

Người Huế đi lễ chùa ngày đầu năm

Người Huế đi lễ chùa ngày đầu năm

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và… quyền năng đích thực

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và… quyền năng đích thực

Hoang lạnh khu mộ địa thái giám với cái chết khác người

Hoang lạnh khu mộ địa thái giám với cái chết khác người

Thiền sư Thích Nhất Hạnh rời chùa Từ Hiếu sang Thái Lan tịnh dưỡng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh rời chùa Từ Hiếu sang Thái Lan tịnh dưỡng

Mường Lai, khát vọng từ đất

Mường Lai, khát vọng từ đất

Chùa Từ Hiếu, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng ở đâu?

Chùa Từ Hiếu, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng ở đâu?

Đông đảo phật tử và du khách tìm đến chùa Từ Hiếu mừng thọ thiền sư Thích Nhất Hạnh

Đông đảo phật tử và du khách tìm đến chùa Từ Hiếu mừng thọ thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sau 1 năm trở về Việt Nam, sức khỏe thiền sư Thích Nhất Hạnh thế nào?

Sau 1 năm trở về Việt Nam, sức khỏe thiền sư Thích Nhất Hạnh thế nào?

Bóng lồng non nước cũ

Chùa cổ ở Huế đang dần 'chảy máu'

Chùa cổ ở Huế đang dần 'chảy máu'

Trùng tu chánh điện chùa Từ Hiếu ( TT- Huế): Sở Xây dựng cho 'làm mới'?

Trùng tu chánh điện chùa Từ Hiếu ( TT- Huế): Sở Xây dựng cho 'làm mới'?