130 triệu trẻ sống trong cảnh bị bắt nạt

130 triệu trẻ sống trong cảnh bị bắt nạt

Khoảng 130 triệu, hoặc một trong ba trẻ em trên toàn thế giới đã phải trải qua một số hình thức bắt nạt,...