Ra mắt tập truyện ngắn 'Thương nhớ Hoàng Lan' của Trần Thùy Mai

Ra mắt tập truyện ngắn 'Thương nhớ Hoàng Lan' của Trần Thùy Mai

2020 là năm gặt hái thành công của Trần Thùy Mai trong thể loại tiểu thuyết với giải Sách Hay và giải...
Khi lịch sử 'đi vào' văn học

Khi lịch sử 'đi vào' văn học

Tiểu thuyết lịch sử chiếm ưu thế

Tiểu thuyết lịch sử chiếm ưu thế

Công bố giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam

Công bố giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam

Kết nạp 54 tác giả vào Hội Nhà văn Việt Nam

Kết nạp 54 tác giả vào Hội Nhà văn Việt Nam

'Từ Dụ Thái hậu' đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam

'Từ Dụ Thái hậu' đoạt giải nhất cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam

Công bố giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2020

Công bố giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2020

'Phượng Khấu' thắng lớn khi phát hành trực tuyến

'Phượng Khấu' thắng lớn khi phát hành trực tuyến

Phượng Khấu

Phượng Khấu

Đạo diễn phim Phượng Khấu: 'Phim tôi làm là để bán vé'

Đạo diễn phim Phượng Khấu: 'Phim tôi làm là để bán vé'

Nhà văn Trần Thùy Mai và những khám phá về Từ Dụ Thái hậu

Nhà văn Trần Thùy Mai và những khám phá về Từ Dụ Thái hậu

Từ Dụ Thái hậu

Từ Dụ Thái hậu

'Từ Dụ Thái hậu' mở thêm 'cánh cửa' tìm hiểu hậu cung triều Nguyễn

'Từ Dụ Thái hậu' mở thêm 'cánh cửa' tìm hiểu hậu cung triều Nguyễn

'Từ Dụ Thái hậu' mở thêm 'cánh cửa' tìm hiểu hậu cung triều Nguyễn

'Từ Dụ Thái hậu' mở thêm 'cánh cửa' tìm hiểu hậu cung triều Nguyễn

Nỗ lực tìm chỗ đứng cho phim lịch sử Việt Nam

Vẻ đẹp về sự sinh tồn khốc liệt nơi cung cấm

Vẻ đẹp về sự sinh tồn khốc liệt nơi cung cấm

Người trẻ gìn giữ cổ phong bằng điện ảnh

Người trẻ gìn giữ cổ phong bằng điện ảnh