Ra mắt tiểu thuyết 'Từ bến sông Nhùng'

Ra mắt tiểu thuyết 'Từ bến sông Nhùng'

Ra mắt tiểu thuyết 'Từ bến sông Nhùng'

Ra mắt tiểu thuyết 'Từ bến sông Nhùng'

Từ bến sông Nhùng - cái nhìn sâu sắc và toàn diện về nghề báo

Từ bến sông Nhùng - cái nhìn sâu sắc và toàn diện về nghề báo

Ra mắt tiểu thuyết 'Từ bến sông Nhùng'

Ra mắt tiểu thuyết 'Từ bến sông Nhùng'

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019

Gần 400 hiện vật, tài liệu, hình ảnh lịch sử báo chí sẽ được tiếp nhận tại Hội báo Toàn quốc 2019

Gần 400 hiện vật, tài liệu, hình ảnh lịch sử báo chí sẽ được tiếp nhận tại Hội báo Toàn quốc 2019

Khắc họa chân dung nhà báo bằng tiểu thuyết

Khắc họa chân dung nhà báo bằng tiểu thuyết