Đừng để công sức chống dịch đổ sông, đổ bể

Đừng để công sức chống dịch đổ sông, đổ bể

Không tập trung đông người vào dịp đại lễ Phật đản

Không tập trung đông người vào dịp đại lễ Phật đản

Không rước xe hoa, tụ tập đông người trong Đại lễ Phật đản 2020

Không rước xe hoa, tụ tập đông người trong Đại lễ Phật đản 2020

Đề nghị dừng tổ chức lễ Phật đản để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Đề nghị dừng tổ chức lễ Phật đản để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Dừng tổ chức các đại hội, lễ hội tôn giáo thường niên do dịch Covid-19

Dừng tổ chức các đại hội, lễ hội tôn giáo thường niên do dịch Covid-19

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tôn giáo dừng tổ chức đại hội, lễ hội tôn giáo thường niên

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tôn giáo dừng tổ chức đại hội, lễ hội tôn giáo thường niên

Cần minh bạch, rõ ràng trong phát triển du lịch văn hóa tâm linh

Cần minh bạch, rõ ràng trong phát triển du lịch văn hóa tâm linh

'40 năm ấy - biết bao nhiêu tình!'