Tin nóng thế giới hôm nay - 16/11

Tin nóng thế giới hôm nay - 16/11

Hàn Quốc triển khai các dự án liên Triều để thúc đẩy phi hạt nhân hóa. Nhật cam kết không có căn cứ Mỹ nào...