Hơn 320 đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất - TP.HCM

Hơn 320 đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất - TP.HCM

Cùng các chuyên gia tọa đàm về phẩm cách

Cùng các chuyên gia tọa đàm về phẩm cách

TP.HCM kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Nhật Bản

TP.HCM kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Nhật Bản

Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của TP. Hồ Chí Minh

Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Thành phố Hồ Chí Minh - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Thành phố Hồ Chí Minh - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Ngày hội Việt - Nhật tại TPHCM

Ngày hội Việt - Nhật tại TPHCM

Lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á

Lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á

Lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á

Lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á

Chuỗi nhà hàng Cà ri Nhật Bản hàng đầu thế giới vừa khai trương tại TP.HCM

Chuỗi nhà hàng Cà ri Nhật Bản hàng đầu thế giới vừa khai trương tại TP.HCM