'Viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc'

'Viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc'

Chung tay xây dựng biên giới ổn định và phát triển

Chung tay xây dựng biên giới ổn định và phát triển

Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia

Bộ đội Việt Nam - Campuchia tuần tra biên giới chung

Bộ đội Việt Nam - Campuchia tuần tra biên giới chung

Việt Nam - Campuchia tuần tra chung biên giới và diễn tập chống tội phạm ma túy

Việt Nam - Campuchia tuần tra chung biên giới và diễn tập chống tội phạm ma túy

Lễ chào cột mốc chủ quyền và tuần tra chung tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên

Lễ chào cột mốc chủ quyền và tuần tra chung tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019: 'Samaki' trên mọi lĩnh vực

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019: 'Samaki' trên mọi lĩnh vực

Phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Cái ôm chặt của lãnh đạo Quốc phòng Việt Nam và Campuchia

Cái ôm chặt của lãnh đạo Quốc phòng Việt Nam và Campuchia